ROYAL

Stolové dosky o hrúbke 36 mm (spodná strana dosiek nepohľadová). Sokle, podnože rokovacích stolov, vystuženie pod stolvými doskami u rokovacích prístavb sú nepohľadové. Dosky kontajnerov a prístavb v hrúbke 36 mm – spodná strana dosiek nepohľadová.Kontajnery a prístavné skrine s uzamykateľnou hornou zásuvkou, centrálny zámok za príplatok. Šírka rámu u presklaných dverí je 45 mm.

Stoličky Top manažment
Stoličky Top manažment

Kolekcia Top manažment
Typ ROYAL
Cena za dopravu bez DPH
info
Cena bez DPH 0,00
DPH 0,00
Cena s DPH 0,00 €
Správa pre 1.BEAMI, s.r.o.